Sự kiện sắp diễn ra: MEKONG INVEST 2017 - THU HÚT ĐẦU TƯ HẠ TẦNG - PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐBSCL

Follow us
(+84) 9.64.80.90.80 info@seamedia.vn

SỰ KIỆN

CHIẾN DỊCH THỰC HIỆN 17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC, GIAI ĐOẠN 2017 - 2030: CHIẾN DỊCH “NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN CÁC Ý TƯỞNG THEO XU HƯỚNG BỀN VỮNG”

Tiếp cận Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc (Millennium Development Goals – MDG) giai đoạn 2000-2015; Đồng thời căn cứ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp quốc (Sustainable Development Goals by United Nations – SDGs by UN) giai đoạn 2016 – 2030; và Chương trình Hành động của khối doanh nghiệp tư nhân và SDGs về phát triển bền vững, chiến dịch “Nâng cao nhận thức và thực hiện các ý tưởng theo xu hướng bền vững” (Sustainable Trend Awareness and Ideas - STAI)  đã được khởi xướng bởi Sea Media.

Dự án khởi động đầu tiên cho chiến dịch này là Cuộc thi Sáng kiến phát triển du lịch biển bền vững 2016 (Sustainable Tourism Awareness and Ideas Incubator 2016), nhằm mang lại cho quốc gia một chiến dịch hành động về phát triển du lịch Biển bền vững, góp phần đáp ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển du lịch Biển, Đảo. Qua đó, nâng cao nhận thức về du lịch bền vững nói chung và du lịch Biển bền vững nói riêng; đồng thời khuyến khích sự phát triển về nhận thức và hành động của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng môi trường sạch và bền vững.

 
Cuộc thi được đồng tổ chức bởi “Chương trình hành động Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc” (Actions Campaign of Sustainable Development Goals – SDGs by UN) như đối tác chiến lược và Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank - ADB) là đối tác kỹ thuật. Ngoài ra cuộc thi còn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Du lịch Indonesia và Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Tiếp nối giai đoạn 1 là cuộc thi được triển khai năm 2016 nhằm tìm kiếm các sáng kiến khả thi cho sự phát triển bền vững từ các bạn thanh niên. STAI Giai đoạn 2 từ 2017 đến 2030 là lộ trình đưa các sáng kiến đã được chọn vào triển khai thực tế tại cộng đồng thiếu tiếp cận điện và nước sạch. Đồng thời, trong suốt 14 năm tiếp theo, STAI được hiểu như là Chương trình nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi để thực hiện xu hướng của các mục tiêu phát triển bền vững SDGs thông qua các đề án riêng do Sea Media tiếp tục liên kết với các đối tác để triển khai sao cho phù hợp với từng nhóm cộng đồng như: khối doanh nghiệp tư nhân, phụ nữ, trẻ em, công nhân… nhằm góp phần giải quyết mục tiêu “Không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Bước vào giai đoạn 02 năm 2017, STAI dự kiến sẽ triển khai thực hiện dự án “Năng lượng điện gió” xuất phát từ ý tưởng và dự án thực tế của kiến trúc sư Lê Vũ Cường và các thành viên của đội kỹ thuật công nghệ “1516”.
 
Xuất phát từ việc tận dụng năng lượng gió tái tạo, dự án là quy trình lên kế hoạch nghiên cứu, sản xuất và triển khai lắp đặt gần 100 tua bin gió tại 100 hộ dân thuộc địa phận huyện Đồng Châu, tỉnh Thái Bình. Dự kiến, dự án sẽ mang lại cho cộng đồng người dân thiếu tiếp cận tại khu vực này sự hỗ trợ về điện năng từ việc khai thác năng lượng gió tự nhiên.
 
Dự án được triển khai sẽ mang lại 03 lợi ích cơ bản cho cộng đồng và địa phương: thứ nhất, nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tái tạo thay thế cho những loại hình điện năng khác, thứ hai, kêu gọi sự quan tâm cộng đồng đối với các cộng đồng người còn khó khăn và thiếu tiếp cận điện trong nước, và thứ ba, thông qua các chương trình hỗ trợ người dân, dự án ở một góc độ tiếp cận nào đó có thể góp phần cải thiện kinh tế - xã hội, phát triển các tuyến điểm du lịch và thúc đẩy du lịch tại địa phương.
 

Tiếp cận Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc (Millennium Development Goals – MDG) giai đoạn 2000-2015; Đồng thời căn cứ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp quốc (Sustainable Development Goals by United Nations – SDGs by UN) giai đoạn 2016 – 2030; và Chương trình Hành động của khối doanh nghiệp tư nhân và SDGs về phát triển bền vững, chiến dịch “Nâng cao nhận thức và thực hiện các ý tưởng theo xu hướng bền vững” (Sustainable Trend Awareness and Ideas - STAI)  đã được khởi xướng bởi Sea Media. 

Dự án khởi động đầu tiên cho chiến dịch này là Cuộc thi Sáng kiến phát triển du lịch biển bền vững 2016 (Sustainable Tourism Awareness and Ideas Incubator 2016), nhằm mang lại cho quốc gia một chiến dịch hành động về phát triển du lịch Biển bền vững, góp phần đáp ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển du lịch Biển, Đảo. Qua đó, nâng cao nhận thức về du lịch bền vững nói chung và du lịch Biển bền vững nói riêng; đồng thời khuyến khích sự phát triển về nhận thức và hành động của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng môi trường sạch và bền vững.

 
Cuộc thi được đồng tổ chức bởi “Chương trình hành động Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc” (Actions Campaign of Sustainable Development Goals – SDGs by UN) như đối tác chiến lược và Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank - ADB) là đối tác kỹ thuật. Ngoài ra cuộc thi còn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Du lịch Indonesia và Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Tiếp nối giai đoạn 1 là cuộc thi được triển khai năm 2016 nhằm tìm kiếm các sáng kiến khả thi cho sự phát triển bền vững từ các bạn thanh niên. STAI Giai đoạn 2 từ 2017 đến 2030 là lộ trình đưa các sáng kiến đã được chọn vào triển khai thực tế tại cộng đồng thiếu tiếp cận điện và nước sạch. Đồng thời, trong suốt 14 năm tiếp theo, STAI được hiểu như là Chương trình nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi để thực hiện xu hướng của các mục tiêu phát triển bền vững SDGs thông qua các đề án riêng do Sea Media tiếp tục liên kết với các đối tác để triển khai sao cho phù hợp với từng nhóm cộng đồng như: khối doanh nghiệp tư nhân, phụ nữ, trẻ em, công nhân… nhằm góp phần giải quyết mục tiêu “Không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Bước vào giai đoạn 02 năm 2017, STAI dự kiến sẽ triển khai thực hiện dự án “Năng lượng điện gió” xuất phát từ ý tưởng và dự án thực tế của kiến trúc sư Lê Vũ Cường và các thành viên của đội kỹ thuật công nghệ “1516”.
 
Xuất phát từ việc tận dụng năng lượng gió tái tạo, dự án là quy trình lên kế hoạch nghiên cứu, sản xuất và triển khai lắp đặt gần 100 tua bin gió tại 100 hộ dân thuộc địa phận huyện Đồng Châu, tỉnh Thái Bình. Dự kiến, dự án sẽ mang lại cho cộng đồng người dân thiếu tiếp cận tại khu vực này sự hỗ trợ về điện năng từ việc khai thác năng lượng gió tự nhiên.
 
Dự án được triển khai sẽ mang lại 03 lợi ích cơ bản cho cộng đồng và địa phương: thứ nhất, nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tái tạo thay thế cho những loại hình điện năng khác, thứ hai, kêu gọi sự quan tâm cộng đồng đối với các cộng đồng người còn khó khăn và thiếu tiếp cận điện trong nước, và thứ ba, thông qua các chương trình hỗ trợ người dân, dự án ở một góc độ tiếp cận nào đó có thể góp phần cải thiện kinh tế - xã hội, phát triển các tuyến điểm du lịch và thúc đẩy du lịch tại địa phương.

Lịch trình

Chứng nhận

SỰ KIỆN KHÁC

GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT 2016 (CWVV 2016)

   Với mục tiêu tạo ra sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp cho các vận động viên Võ cổ truyền và khán giả trong và ngoài nước. Cũng như giới thiệu và truyền bá các giá trị tinh hoa của Võ cổ truyền; Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, quyết định phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH SEA MEDIA hợp tác tổ chức “ Giải Vô địch Thế Giới Võ cổ truyền Việt Nam  lần thứ nhất 2016 (CWVV 2016). Giải đấu được diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 7 năm 2016 tại Trung tâm thể thao Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh. CWVV 2016 với nhiều môn thi đấu, thu hút 51 đội đến từ 27 Quốc gia gồm 500 đại biểu, huấn luyện viên , vận động viên và nhân viên.

HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ VÀO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ V - NĂM 2017 (MEKONG INVEST 2017)Qua 04 kì tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, Sự kiện "Hội nghị Đầu tư thường niên ĐBSCL" đã thu hút nhiều cơ quan quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Năm nay, Mekong Invest 2017 tiếp tục được diễn ra tại Cần Thơ dưới sự chủ trì của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Cần Thơ phối hợp cùng Câu lạc bộ Trung tâm Xúc tiến các tỉnh ĐBSCL với chủ đề "THU HÚT ĐẦU TƯ HẠ TẦNG - NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐBSCL".

HỘI CHỢ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VÀ M.I.C.E ĐÀ NẴNG 2016 (BMTM DA NANG 2016)


    Hướng tới 17 Mục tiêu Phát triển bền vững thiên niên kỷ cuả Liên Hiệp Quốc. Hội chợ Du lịch Nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E Đà Nẵng 2016 (BMTM Da Nang 2016 tập trung vào Mục tiêu 17: “Hợp tác vì sự phát triển bền vững”) sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng, tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng.

   Với quy mô và chất lượng, BMTM Da Nang 2016 đã tạo ra cơ hội tốt cho các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường Quốc tế và phát triển kinh tế Việt Nam theo xu hướng bền vững.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM - NHẬT BẢN 2017 (LỄ HỘI VIỆT - NHẬT 2017)
Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản (Lễ hội Việt - Nhật) được xây dựng nhằm mục đích tăng cường giao lưu trao đổi văn hóa, kinh doanh, hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Lễ hội Việt - Nhật được tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự ủng hộ của UBND Thành phố Cần Thơ và sự phối hợp của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh cùng Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO).

Qua 02 năm tổ chức, Chương trình thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đến nay Lễ hội Việt - Nhật được xem là sự kiện kinh tế, văn hóa quốc tế thường niên có quy mô lớn nhất tại ĐBSCL. Trước sự quan tâm ngày một nhiều hơn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản và các tỉnh ĐBSCL, Lễ hội Việt - Nhật đang được mở rộng quy mô và chất lượng.