Follow us
(+84) 9.64.80.90.80 info@seamedia.vn

SỰ KIỆN

CUỘC THI SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN BỀN VỮNG (STAI INCUBATOR 2016)

Cuộc thi sáng kiến phát triển du lịch biển bền vững 2016" (STAI Incubator 2016) được tổ chức bởi Công ty TNHH SEA MEDIA (SMC) và Trung tâm Truyền thông và Phát triển Cộng đồng (PASDEE)  phối hợp với Chiến dịch hành động Mục tiêu phát triển bền vững - SDGs của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB với sự tài trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch Thái Lan và Bộ Du lịch Indonesia nhằm để khuyến khích và phát triển ý tưởng hướng tới phát triển du lịch biển đảo bền vững cho đối tượng thanh thiếu niên  từ 18 đến 30 tuổi.
Dựa trên 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và cụ thể 2016 là Mục tiêu 14: “Cuộc sống dưới nước”; các đội tham gia cuộc thi bằng cách gửi dự án liên quan đến du lịch biển bền vững về cho Ban tổ chức. Các đội được chọn sẽ trải qua các vòng thử thách, được hỗ trợ nâng cao các kỹ năng cá nhân và hoàn thiện dự án. Cuộc thi dự kiến sẽ được truyền thông trên các kênh truyền hình địa phương và quốc tế; báo chí truyền thông xã hội, các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế,…

Cuộc thi sáng kiến phát triển du lịch biển bền vững 2016" (STAI Incubator 2016) được tổ chức bởi Công ty TNHH SEA MEDIA (SMC) và Trung tâm Truyền thông và Phát triển Cộng đồng (PASDEE)  phối hợp với Chiến dịch hành động Mục tiêu phát triển bền vững - SDGs của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB với sự tài trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch Thái Lan và Bộ Du lịch Indonesia nhằm để khuyến khích và phát triển ý tưởng hướng tới phát triển du lịch biển đảo bền vững cho đối tượng thanh thiếu niên  từ 18 đến 30 tuổi.
Dựa trên 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và cụ thể 2016 là Mục tiêu 14: “Cuộc sống dưới nước”; các đội tham gia cuộc thi bằng cách gửi dự án liên quan đến du lịch biển bền vững về cho Ban tổ chức. Các đội được chọn sẽ trải qua các vòng thử thách, được hỗ trợ nâng cao các kỹ năng cá nhân và hoàn thiện dự án. Cuộc thi dự kiến sẽ được truyền thông trên các kênh truyền hình địa phương và quốc tế; báo chí truyền thông xã hội, các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế,…
 
Bộ nhận diện của STAI Incubator 2016

Khách hàng A

Nội dung

Lịch trình

Chứng nhận

SỰ KIỆN KHÁC

GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT 2016 (CWVV 2016)

Võ cổ truyền Việt Nam là một bộ môn võ thuật của Việt Nam, có mặt tại 45 quốc gia trên 5 châu lục, với 400 võ đường, câu lạc bộ võ thuật; hơn 900 võ sư, huấn luyện viên và 1 triệu võ sinh. 

HỘI CHỢ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VÀ M.I.C.E ĐÀ NẴNG 2016 (BMTM DA NANG 2016)

Hướng tới 17 Mục tiêu Phát triển bền vững thiên niên kỷ cuả Liên Hiệp Quốc. Hội chợ Du lịch Nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E Đà Nẵng 2016