Follow us
(+84) 9.64.80.90.80 info@seamedia.vn

SỰ KIỆN

HỘI CHỢ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VÀ M.I.C.E ĐÀ NẴNG 2016 (BMTM DA NANG 2016)

Hướng tới 17 Mục tiêu Phát triển bền vững thiên niên kỷ cuả Liên Hiệp Quốc. Hội chợ Du lịch Nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E Đà Nẵng 2016 (BMTM Da Nang 2016 tập trung vào Mục tiêu 17: “Hợp tác vì sự phát triển bền vững”) sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng, tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng.
Với quy mô và chất lượng, BMTM Da Nang 2016 đã tạo ra cơ hội tốt cho các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường Quốc tế và phát triển kinh tế Việt Nam theo xu hướng bền vững.

Hướng tới 17 Mục tiêu Phát triển bền vững thiên niên kỷ cuả Liên Hiệp Quốc. Hội chợ Du lịch Nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E Đà Nẵng 2016 (BMTM Da Nang 2016 tập trung vào Mục tiêu 17: “Hợp tác vì sự phát triển bền vững”) sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng, tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng.
Với quy mô và chất lượng, BMTM Da Nang 2016 đã tạo ra cơ hội tốt cho các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường Quốc tế và phát triển kinh tế Việt Nam theo xu hướng bền vững.

Một trong những bản tin hàng ngày của BMTM Da Nang 2016

Lịch trình

HỘI CHỢ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VÀ M.I.C.E ĐÀ NẴNG 2016 (BMTM DA NANG 2016)

Chứng nhận

SỰ KIỆN KHÁC

CUỘC THI SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN BỀN VỮNG (STAI INCUBATOR 2016)

Cuộc thi sáng kiến phát triển du lịch biển bền vững 2016 (STAI Incubator 2016) được tổ chức bởi Công ty TNHH SEA MEDIA (SMC) và Trung tâm Truyền thông và Phát triển Cộng đồng
 

GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT 2016 (CWVV 2016)

Võ cổ truyền Việt Nam là một bộ môn võ thuật của Việt Nam, có mặt tại 45 quốc gia trên 5 châu lục, với 400 võ đường, câu lạc bộ võ thuật; hơn 900 võ sư, huấn luyện viên và 1 triệu võ sinh.