Follow us
(+84) 9.64.80.90.80 info@seamedia.vn

SỰ KIỆN

GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT 2016  (CWVV 2016)
GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT 2016 (CWVV 2016)
Võ cổ truyền Việt Nam là một bộ môn võ thuật của Việt Nam, có mặt tại 45 quốc gia trên 5 châu lục, với 400 võ đường, câu lạc bộ võ thuật; hơn 900 võ sư, huấn luyện viên và 1 triệu võ sinh. 

CUỘC THI SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN BỀN VỮNG  (STAI INCUBATOR 2016)
CUỘC THI SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN BỀN VỮNG (STAI INCUBATOR 2016)
Cuộc thi sáng kiến phát triển du lịch biển bền vững 2016 (STAI Incubator 2016) được tổ chức bởi Công ty TNHH SEA MEDIA (SMC) và Trung tâm Truyền thông và Phát triển Cộng đồng
 
HỘI CHỢ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VÀ M.I.C.E ĐÀ NẴNG 2016 (BMTM DA NANG 2016)
HỘI CHỢ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VÀ M.I.C.E ĐÀ NẴNG 2016 (BMTM DA NANG 2016)
Hướng tới 17 Mục tiêu Phát triển bền vững thiên niên kỷ cuả Liên Hiệp Quốc. Hội chợ Du lịch Nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E Đà Nẵng 2016